Reglement

Helaas kan een wielerwedstrijd niet georganiseerd worden zonder regels:

Algemeen wedstrijdreglement recreantenrace

Artikel 1

Organisatie:
De Van Raam Ronde van Varsseveld wordt georganiseerd door: "Stichting Ronde van Varsseveld", hierna te noemen "Organisatie".

Artikel 2

Deelnemers:
Deelname staat open voor wielrenners (16+) welke niet in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie (NTFU leden mogen wel meendoen). Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico en kan de organisator niet aansprakelijk stellen voor ziekten, ongevallen en dergelijke alsmede het zoekraken van eigendommen, behoudens voor schade aan derden via de verzekering van de bond.

Artikel 3

Materiaal:
1. Valhelm: renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen.
2. Sturen: het is niet toegestaan een stuur onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur, te gebruiken.
3. Wielen: Het is niet toegestaan om wielen met minder dan 16 spaken te gebruiken

Artikel 4

Tussensprints:
Indien van toepassing aangeven hoe en waar en hoeveelheid sprints en punten kunnen worden verreden.
Er worden in onze wedstrijden geen tussensprints ten behoeve van het klassement verreden. Wel kunnen er premiesprints verreden worden. Deze zullen voor de wedstrijd aangekondigd worden.

Artikel 5

Uitvallers:
Renners welke door omstandigheden zijn achtergeraakt en naar het oordeel van de wedstrijdleiding een te grote achterstand hebben kunnen uit de wedstrijd worden genomen.

Artikel 6

Neutralisatie:
In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor, de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden.
Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.

Artikel 7

Rugnummers:
De rugnummers worden uitgereikt in de permanence. De renners zijn verplicht de rugnummers duidelijk zichtbaar voor de jury te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden.
Rugnummers worden uitgereikt tot uiterlijk 15 minuten voor de wedstrijd.

Artikel 8

Finish:
Bij de finish zal de tijdopname worden gedaan. De finish zal met een spandoek worden aangegeven. Bij het ingaan van de laatste ronde zal aan de finish de bel geluid worden.

Artikel 9

Inschrijving:
De voorinschrijving kan tot 10 dagen voor de wedstrijd via het digitale inschrijfformulier. Inschrijfgeld bij voorinschrijving (voor de recreantenrace) bedraagt €3,- en dient op de wedstrijddag contant betaald te worden bij afhalen van het rugnummer. Bijschrijving op de wedstrijddag is alleen mogelijk indien het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt. De kosten voor bijschrijving op de wedstrijddag (voor de recreantenrace) bedragen €5,- en dient op de wedstrijddag contant betaald te worden bij afhalen van het rugnummer.

Artikel 10

Algemeen:
Alle renners worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.

De Van Raam Ronde van Varsseveld wordt georganiseerd door WTC De Slinge i.s.m. RTV De Zwaluwen